Soutěže, kontakt s publikem

Soutěže, kontakt s publikem

Do společenských akcí můžeme zařadit zábavné soutěže za účasti publika a kontaktní scénky.